เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน(เกาหลี)

182

1211

0

ข้อมูล

mystory._.y

mystory._.y

ig : mystory._.y
- คำศัพท์
- ประโยค
จะทยอยลงเรื่อยๆนะจ๊ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News