คำตอบ

ข้อ1จริง ถูกแล้วค่ะ
ข้อ2จริง เพราะ-4เป็นจำนวนเต็ม จำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกยะ
ข้อ3เท็จ เพราะถอดรูทแล้วคำตอบไม่ติดลบ
ข้อ4เท็จ เพราะ22/7 เป็นเศษส่วน เป็นจำนวนตรรกยะ

แสดงความคิดเห็น