มัธยมปลาย
Qinni

Qinni

Keep fighting for what you believe

โน้ต

จำนวนโน๊ต
11
จำนวนไลค์
278

Q&A

จำนวนคำตอบ
24
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
3

สมุดโน้ตสาธารณะs

แบบจำลองอะตอม ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

แบบจำลองอะตอม

Qinni
24
0
การปกครอง (กลางภาค) ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

การปกครอง (กลาง...

Qinni
23
0
สังคม ม.3 ปลายภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

สังคม ม.3 ปลายภาค

Qinni
68
0
อังกฤษ ม.3 ปลายภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ ม.3 ปลายภาค

Qinni
25
0
รวมสูตรคณิต ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

รวมสูตรคณิต ม.1

Qinni
24
0