สุขศึกษา

โรคหนองในกับหนองในเทียมต่างกันอย่างไร?

คำตอบ

โรคหนองใน เกิดจาก แบคมีเรียนแกรมลบ เรียก Neisseria gonorrhea เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ (STD) เป็นการอักเสบของระบบสืบพันธุ์ในเพศชายจะมีหนองไหนจากอวัยวะเพศ และ ในเพศหญิง จะมีหนองไหลจากอวัยวะเพศ มีการอักเสบของมดลูก ท่อนำไข่ ทำให้มีอาการปวดท้องน้อย ถ้าหญิงมีครรภ์ติดเชื้อตอนท้อง ลูกที่เกิดออกมาจะตาอักเสบ โรคนี้รักษาหาย
โรงหนองในเทียม เกิดจาก แบคทีเรีย Chlamydia trachomatis (คนละไฟลั่มกับโรคหนองใน) เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ค่ะ

แสดงความคิดเห็น