สุขศึกษา
มัธยมต้น

คำถาม
1.นักเรียนจะเลือกพิจารณาการคบเพื่อนอย่างไรจึงจะเหมาะสม (เพื่อนต่างเพศ)
2.การคบเพื่อนต่างเพศควรปฎิบัติอย่างไร
3.การมีเพศสัมพันธ์ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง

คำตอบ

1. ดูที่อุปนิสัยต้องให้เกียรติผู้หญิง ไม่ก้าวร้าว หยาบคาย บุคลิก ท่าทางดี เป็นคนดี
2. วางตัวให้เหมาะสม ไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกัน ไม่เเตะเนื้อต้องตัวกัน
3. - เกิดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
- ส่งผลกระทบต่อการเรียน
- เสียอนาคต
- ตนเองและครอบครัวเสียใจ
- ไม่พร้อมรับมือเกิดปัญญาสังคมตามมา เช่น เด็กแว๊น เกิดอาชญากรรม การนำเด็กไปทิ้ง ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดคือ การทำแท้ง

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!