ประวัติศาสตร์

ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ลายลักษณ์อักษรเรียกว่าอะไร
#ช่วยหน่อยยย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ