ประวัติศาสตร์

ม.3เทอม1ประวัติศาสตร์เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
#ใครรู้เม้นด้วยนะคะ ขอความกรุณาละคะ😀

คำตอบ

เรียนวิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ปวีณา

ขอบคุณมากนะคะ🙏

แสดงความคิดเห็น