ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

สงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นจากสาเหตุใดและหลังสงครามยุติได้ส่งผลต่อโลกอย่างไร

คำตอบ

สาเหตุของสงครามww1คือ
1 ปัญหาลัทธิชาตินิยม
2 ปัญหาลัทธิจักรวรรดินิยม
3 การแข่งขันด้านแสนยานุภาพ
(ลัทธินิยมทหาร)
4 การขยายตัวของพันธมิตรทางทหาร
-กลุ่มไตรภาค
ี (มีประเทศเยอรมัน ออสเตรีย-ฮังการี อิตาลี)
-กลุ่มพันธมิตรสามเส้า
(อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศษ)

ส่วนสาเหตุสงครามww2คือ
1ความล้มเหลวขององค์กรสันนิบาตชาติ
2การเติบโตของลัทธินิยมทหาร
3ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมือง
4การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
5ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซาย
และสนธิสัญญาสันติภาพฉบับอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

Choosen As Best Answer

หลังสงครามww1คือ
เกิดองค์กรสันนิบาตชาติ แต่สหรัฐอเมริกาไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกและขาดกองกำลังเป็นของตนเอง

หลังสงครามww2คือ
1เกิดองค์กรสหประชาชาติ
2เกิดประเทศเอกราชใหม่
3มีการแบ่งแยกประเทศเยอรมณี เกาหลี เเละเวียดนาม
4เกิดสงครามเย็น
5เกิดกลุ่มประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
6เกิดปัญหาพรมแดน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเชื้อชาติ
7แข่งขันกันสะสมแสนยานุภาพ อาวุธ
8การเหยียดสีผิวในแอฟริกาใต้

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!