สุขศึกษา

สุขศึกษา ม.3
ใครวางเเผนครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
ก. โอ๋เเต่งงานตั้งเเต่อายุยังน้อย
ข.ออยเเละคนรักตรวจสุขภาพก่อนเเต่งงาน
ค.เอมมีลูกมากๆเพื่อจะได้ดูเเลพ่อเเม่ตอนชรา
ง.ออมมีลูกเพียงคนเดียวเพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
(ลังเลข้อข. กะ ง. มากค่ะ)

สุขศึกษาม

คำตอบ