เคมี
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ สักข้อก็ยังดีplssss

แบบฝึกหัด ปริมาณสารสัมพันธ์ 1) จงหาจำนวนโมลของเกลือ NaCl จำนวน 120 กรัม (กำหนดให้ มวลอะตอมของ Na = 23, CI = 35.5) 2) จงหามวลของแก๊ส CO2 ปริมาตร 1.00 L ที่ STP (กำหนดให้ มวลอะตอมของ C = 12, O = 16) 3) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่ประกอบด้วยออกซิเจน 60% และกำมะถัน 40% 4) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่ประกอบด้วย น้ำหนัก 5) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่ประกอบด้วย Fe 69.94% และ 0 30.06% 6) สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน ประกอบด้วยไนโตรเจน 30.4 % โดยน้ำหนัก จงหาสูตรเอมพิริคัล 7) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่ประกอบด้วย Cr = 26.52% S = 24.52% และ 0 48.96% โดย น้ำหนัก 8) ตัวอย่างบริสุทธิ์ของสารประกอบชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย โซเดียม 2.04 g คาร์บอน 2.71 x 10 อะตอม และออกซิเจน 0.132 โมล จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบ 9) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่ประกอบด้วย C = 63.1% H = 11.92% และ F = 24.97% โดย นํ้าหนัก 10) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารที่ประกอบด้วย 11) จงหาสูตรเอมพิริคัลของสารที่ประกอบด้วย K 26.57% Cr = 35.36% และ 0 38.07% โดย H = 1.8% 5 = 56.1% และ O = 42.1% โดยน้ำหนัก S C = 52.9% ที่เหลือคืออกซิเจน

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉