คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยเฉลยเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันหน่อยค่ะ
คือเราตอบข้อ5 แล้วมันผิด เฉลยเป็นข้อ4ค่ะ

68. ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย / 2525] ;p 1 กำหนด f(x) = x + 6. g(x) X-3 1. (fog)(x) = 6. (x - 3)² ข้อความใดต่อไปนี้ถูก 3. R = R 5. R = R-{0} = {x|XER, *#0} 08 2. (gof)(x) = x²-3 (Xo 4. R = R-{3} = {x|x=R, x#3} AA888
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉