คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

งงนิดๆ

2. ในการชั่งน้าหนักเป็นกิโลกรัมของนักเรียนห้องหนึ่งจานวน 40 คน ปรากฏผลดังนี้ 66 51 65 62 63 63 62 49 68 56 59 70 66 50 58 63 62 59 61 จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มี 6 อันตรภาคชั้น และหาความถี่สะสม ยอดจ่าย รอยขีด 57 61 69 64 64 61 60 57 70 60 67 70 67 ความถี่ 3.2 ส่วนใหญ่คนในครอบครัวมีอายุ ปี 3.3 คนในช่วงอายุ 20 – 29 คิดเป็นร้อยละ 3.4 จากการสำรวจข้อมูลอายุของคนในครอบครัวมีทั้งหมด 63 60 56 68 คน 61 61 62 65 12 3. ความถี่สะสม 3. จากตารางแจกแจงความถี่ของอายุคนในครอบครัวที่ทำการสำรวจเป็นดังนี้ อายุ(ปี) ความถี่สะสม(คน) 10 - 19 2 10 - 29 17 10 - 39 27 10 - 49 32 10 - 59 32 10 - 69 35 1079 40 3.1 จำนวนคนที่มีอายุอยู่ในช่วง 10 – 19, 20 – 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69, 70 – 79 56
ช่วยโหน่ย
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉