คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

🥺🥺

3 [-] 2 ให้ A = WA B= 1 -1 i del (AB+8) - 84 แล้ว 3 มีค่าเท่ากับเท่าใด y
เมทริกซ์
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉