คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

คณิตศาสตร์ม.5 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ ทั้งเพิ่มเติมและพื้นฐาน

คำตอบ

ฟังก์ชั่นตรีโกณ,เมทริกซ์,เวกเตอร์,หลักการนับเบื้องต้น,ความน่าจะเป็น

แสดงความคิดเห็น

คณิตพื้น
เลขยกกำลัง
ฟังก์ชั่น
ลำดับและอนุกรม

คณิตเพิ่ม
เทอม 1
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
เมทริกซ์
เวกเตอร์
เทอม 2
จำนวนเชิงซ้อน
หลักการนับเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น

Thittaya.p

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉