คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อย

2. หยิบไพ่ 5 ใบ จากสำรับ จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 1) หยิบได้ไพ่โพดำ 1 ใบ ไพ่โพแดง 2 ใบ 2) หยิบได้ไพ่โพดำ 3) หยิบได้ไพ่แต้มสิบ 1 ใบ ไพ่โพแดง 2 ใบ และไพ่ข้าวหลามตัด 2 ใบ 4 ใบ
เรียนกันตังรัษฎาศึกษา “ำเภอกันตัง ชื่อ หวัดครั้ง แบบทดสอบ ครั้งที่ 6 ชุด 2 รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค32202 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความน่าจะเป็น เลขที่ 1. กล่องใบหนึ่งมีปากกา 10 ด้าม เป็นปากกาแดง 1 ด้าม ปากกาน้ำเงิน 2 ด้าม ปากกาดำ 2 ด้าม นอกนั้นเป็นปากกาสีอื่นๆ ลุ่มหยิบปากกา 3 ด้าม จากกล่องใบนี้ จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ต่อไปนี้ 1) หยิบได้ปากกาแดง 2) หยิบไม่ได้ปากกาดำเลย 3) หยิบได้ปากกาดำอย่างน้อย 1 ด้าม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉