ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

สอบถามวิชาฟิสิกส์เรื่องหลักการทำงานของรังสีเอ็กซ์ค่ะ พอดีต้องพรีส่งอาจารย์ แต่งงว่าหลักการทำงานคือยังไงค่ะ

จงอธิบายหลักการทำงานของรังสีเอ็กซ์
ทฤษฎี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉