เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปฟิสิกส์PAT3(สั้นมาก)

1367

22488

1

ข้อมูล

Chanon

Chanon

มัธยมปลาย All

สรุปสูตรฟิสิกส์บทสำคัญของของ PAT 3 ได้แก่ กลศาสตร์ ของไหล ไฟฟ้า ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และ คลื่น
เหมาะสำหรับทบทวนสูตรก่อนสอบ

ความคิดเห็น

MMK
MMK

อ่านง่ายมาก

News