ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

พอมีใครช่วยเเก้โจทย์เเละเเสดงวิธีทำได้บ้างคะ

C 08:32 น. < 1bc52bd7-9a5a-480d-8da0- 4e2d71424d8b โจทย์แก้คะแนนสอบกลางภาค วิชาฟิสิกส์ 2 (231202) 3. จากข้อ 2. มวลของวัตถุที่อยู่บนพื้นเอียงลื่นมีค่าเท่าใด 4. ออกแรง 100 นิวตันที่ปลายประตูซึ่งห่างจากจุดหมุน 2 เมตร ดังรูป โมเมนต์ของแรง F จะมีค่านิวตันเมตร L 1. วางวัตถุหนัก 15 นิวตัน บนพื้นราบ ออกแรงกระทำกับวัตถุไปทางซ้าย 10 นิวตัน ขนานกับพื้นราบ แรงปฏิกิริยาตั้งฉากมี ค่าเท่าใด 2. ลิ่มวางอยู่บนพื้นราบที่ไม่มีแรงเสียดทาน มีมวลสองก้อนถูกผูกไว้ด้วยเชือก ดังรูป แรงดึงเชือกมีค่าเท่าใด 5.มอสกับแม็กซ์เล่นไม้กระดกที่มีความยาว 4 เมตร มอสมีมวล 40 กิโลกรัม แม็กซ์มีมวล 80 กิโลกรัม มอสนั่งที่ปลายไม้ กระดกด้านหนึ่ง อยากทราบว่ามอสจะต้องนั่งอีกด้านหนึ่งห่างจากจุดหมุนเป็นระยะเท่าใด ไม้กระดกจึงจะสมดุล 6. จุ้ยขับรถเลี้ยวขวา เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่พวงมาลัย 50 นิวตันเมตร ถ้าจุ้ยออกแรงดึงพวงมาลัยข้างละ 100 นิวตัน พวงมาลัยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเมตร 7. ชายคนหนึ่งถือของมวล 10 กิโลกรัม นั่งอยู่บนรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งวิ่งไปด้วยอัตราเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้ารถคันนี้ เบรกกระทันหันหยุดได้ในระยะทาง 20 เมตร จงหาว่าชายคนนี้ จะทำงานเท่าใด ITE 98 8. เป็นลังที่มีมวล 80 กิโลกรัม ขึ้นไปตามพื้นเอียงเป็นระยะทาง 10 เมตร ทำมุม 37 องศา ดังรูป ด้วยความเร็วคงที่ ถ้า กําหนดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น 0.2 จะต้องทํางานทั้งหมดเท่าไร : 9. มวล 10 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นเอียงทำมุม 30° กับแนวราบ ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ระหว่างผิวของวัตถุกับพื้น เอียงเท่ากับ 0.2 งานในการนำมวลนี้ขึ้นไปตามพื้นเอียงระยะทาง 5 เมตร เท่ากับ หมุนหน้าจอ 10. จงหางานอย่างน้อยที่สุดที่กรรมกรคนหนึ่งต้องทำในการดันกล่องสินค้ามวล 50 กิโลกรัม ขึ้นไปตามพื้นเอียงทำมุม 53 องศา กับพื้นราบ ถึงจุดสูงจากพื้นราบ 4 เมตร ถ้าแรงเสียดทานระหว่าง พื้นเอียงกับกล่องเป็น 80 นิวตัน (กําหนด sin 53° = 4/5) ||| 11. กล่องมวล 40 กิโลกรัมถูกดึงด้วยแรงคงที่ 130 นิวตันในแนวระดับให้เคลื่อนจากจุดหยุดนิ่งไปตามพื้น ระดับที่มี สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.3 เป็นระยะทาง 5 เมตร จงหาพลังงานจลน์ของกล่องที่เปลี่ยนไป 12. วัตถุถูกแรงในแนว X กระทำให้เคลื่อนที่จาก ตำแหน่ง X = 0 ไปยังตำแหน่ง X = 10 เมตร ภายในเวลา 4 วินาที ถ้าแรง เล่น แชร์ Q ค้นหา
7. ชายคนหนึ่งถือของมวล 10 กิโลกรัม นั่งอยู่บนรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งวิ่งไปด้วยอัตราเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้ารถคันนี้ เบรกกระทันหันหยุดได้ในระยะทาง 20 เมตร จงหาว่าชายคนนี้ จะทำงานเท่าใด 8. เป็นลังที่มีมวล 80 กิโลกรัม ขึ้นไปตามพื้นเอียงเป็นระยะทาง 10 เมตร ทำมุม 37 องศา ดังรูป ด้วยความเร็วคงที่ ถ้า กําหนดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น 0.2 จะต้องทํางานทั้งหมดเท่าไร 9. มวล 10 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นเอียงทำมุม 30° กับแนวราบ ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ระหว่างผิวของวัตถุกับพื้น เอียงเท่ากับ 0.2 งานในการนำมวลนี้ขึ้นไปตามพื้นเอียงระยะทาง 5 เมตร เท่ากับ 6 m 10. จงหางานอย่างน้อยที่สุดที่กรรมกรคนหนึ่งต้องทำในการดันกล่องสินค้ามวล 50 กิโลกรัม ขึ้นไปตามพื้นเอียงทำมุม 53 องศา กับพื้นราบ ถึงจุดสูงจากพื้นราบ 4 เมตร ถ้าแรงเสียดทานระหว่าง พื้นเอียงกับกล่องเป็น 80 นิวตัน (กําหนด sin 53° = 4/5) 40 10 m 11. กล่องมวล 40 กิโลกรัมถูกดึงด้วยแรงคงที่ 130 นิวตันในแนวระดับให้เคลื่อนจากจุดหยุดนิ่งไปตามพื้น ระดับที่มี สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.3 เป็นระยะทาง 5 เมตร จงหาพลังงานจลน์ของกล่องที่เปลี่ยนไป 20 8 m 12. วัตถุถูกแรงในแนว X กระทำให้เคลื่อนที่จาก ตำแหน่ง x = 0 ไปยังตำแหน่ง x = 10 เมตร ภายในเวลา 4 วินาที ถ้าแรง ที่ตำแหน่ง ต่าง ๆ ของวัตถุแสดงดังกราฟ จงหากำลังงานเฉลี่ยของแรงในช่วงการเคลื่อนที่นี้ F(N) 0- -20- 10 12 ****** 13. หย่อนวัตถุมวล 5 kg. จากหยุดนิ่งลงมาในแนวดิ่ง ด้วยความเร่งคงที่ 1 m/s เป็นเวลานาน 3 วินาที จงหางานที่กระทำ ในการหย่อนวัตถุนี้ลงมา 14. ถ้าแรง F เปลี่ยนตามระยะทาง x ดังรูป อยากทราบว่างานทั้งหมดที่ทำโดยแรงดังกล่าวเป็น ระยะทาง 6 เมตรนั้น จะมี ค่าเป็นกิจล F, (N) X(m) 15. วัตถุมวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นราบลื่นด้วยอัตราเร็ว 2 เมตร/วินาที เข้าชนสปริงหดสั้นมากที่สุด 10 ซม. ค่านิจของ สปริงมีค่า นิวตัน/เมตร m 5kg →X(m) 16. ออกแรงลากวัตถุขึ้นไปตามพื้นราบเอียงทำมุม 60 องศา ด้วยแรงขนาด 120N วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 3 m/s จง หางานที่เกิดขึ้น เมื่อเคลื่อนที่เป็นเวลา 1 นาที 17. นายหมายทิ้งขวดมวล 0.5 กิโลกรัม จากหลังคาบ้านครูใหญ่ ซึ่งสูง 12 เมตร ให้ตกอย่างอิสระ ถ้าขวดเหล้าตกลงมาได้ ทาง 1/3 ของทางทั้งหมด จะมีพลังงานจลน์เท่าใด 18. แรง 2 แรงขนานกันแต่มีทิศตรงกันข้ามขนาด 50 นิวตัน เท่ากัน แนวแรงทั้งสองห่างกัน 10 เซนติเมตร โมเมนต์ของแรง นี้รอบจุดใด ๆ ที่อยู่ระหว่างแนวแรงทั้งคู่จะเป็น เท่าใด 19. วัตถุ ก. หนัก 300 นิวตัน วัตถุ ข.หนัก 200 นิวตัน สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสทุกผิว 0.2 จงหาแรง ฉุดที่น้อยที่สุดที่ทำให้วัตถุ ก. เคลื่อนที่มีค่านิวตัน ||| 4 20. แท่งไม้สี่เหลี่ยมแห่งหนึ่งมีมวล 4 กิโลกรัม วางบนพื้นเองทำมุม 37 องศา กับแนวระดับ ถ้าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน ระหว่างผิวของแท่งไม้กับพื้นเอียงเท่ากับ 0.4 จงหาแรงน้อยที่สุดที่จะดึงแท่งไม้นี้ขึ้นไปตามพื้นเอียง = 3

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉