มัธยมปลาย
MKMXMT

MKMXMT

#dek64 Sci - Math
จะมาลงสรุปให้เรื่อยๆนะคะ💜💛

โน้ต

จำนวนโน๊ต
13
จำนวนไลค์
2401

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[ฟิสิกส์โกเอก] สมดุล&ยืดหยุ่น ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[ฟิสิกส์โกเอก] ...

MKMXMT
18
0
[ฟิสิกส์โกเอก] Force&Motion ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[ฟิสิกส์โกเอก] ...

MKMXMT
40
0
[ฟิสิกส์โกเอก] การคท.แนวตรง ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[ฟิสิกส์โกเอก] ...

MKMXMT
27
0
[uni]อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

[uni]อัตราการเก...

MKMXMT
152
2
[LIHITLAB] คสพ.และฟังก์ชัน ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[LIHITLAB] คสพ....

MKMXMT
472
0