คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

主格の関係代名詞のthatは省略しないので、③がthat reads , ④がthat is reading という選択肢なら文法的に成り立ちます

さ や

関係代名詞を使わない③reads ④is reading は間違いになります

とてもよくわかりました!😭
ありがとうございます🙇‍♀️

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉