คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย

Double dual space คืออะไรคะ
และ V** คืออะไรคะ

doubledualspace v** พีชคณิตเชิงเส้น linearalgebra

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉