วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยทำสถิติหน่อยค่ะ🫡😓😥
ทำไม่เป็นเลยย😭

แบบฝึกหัดบทที่ 1 1. จากการสำรวจคนงานในโรงงานแห่งหนึ่ง พบว่าคนงานชายและหญิงทั้งหมดมีรายจ่ายค่าอาหารเย็นเฉลี่ยค ยคนละ 44 บาท โดยแยกเป็นเพศชาย 20 คน มีรายจ่ายค่าอาหารเย็นคนละเฉลี่ยคนละ 50 บาท ส่วนคนงานหญิงมี รายจ่ายค่าอาหารเย็นเฉลี่ยคนละ 41 บาท จงหาว่าโรงงานแห่งนี้มีคนงานหญิงคน 2. สมปองขับเรือยนต์จากภูเก็ตไปเที่ยวเกาะพีพี ด้วยความเร็ว 30 กม./ชม. ในระยะทาง 60 กม. แล้วเลยไปเที่ยว เกาะปันหยีซึ่งอยู่ห่างจากเหาะพีพี 40 กม. โดยขับเรือด้วยความเร็ว 40 กม./ชม. ก่อนกลับภูเก็ตซึ่งอยู่ห่างจาก เกาะปันหยี 50 กม. ด้วยความเร็ว 25 กม./ชม. จงหาความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางท่องเที่ยวของสมปองครั้งนี้ 3. ถ้าน้ำตาลทรายชนิดบรรจุถุงตราหนึ่ง จำนวน 10 ถุง มีน้ำหนักเฉลี่ย 278 กรัม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.64 กรัม โดยซื้อน้ำตาลดังกล่าวจากร้าน 10 แห่ง ซึ่งมีราคาเฉลี่ย 3.50 บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 บาท จะกล่าวได้หรือไม่ว่าน้ำตาลทรายชนิดบรรจุถุงตราดังกล่าวมีการกระจายของน้ำหนักบรรจุมากกว่าราคาจําหน่าย 4. บริษัทค้ายนต์ซึ่งจำหน่ายรถยนต์ตราหนึ่ง ต้องการให้เงินสมนาคุณแก่พนักงานขายคนใดคนหนึ่งในจำนวน 3 คน ที่มียอดขายรวม 5 ปี อยู่ในระดับแถวหน้า (หน่วย : ล้านบาท/ปี) ดังนี้ 74 72 82 69 77 75 ประณต ทัศน์ทรง ดุสิต 65 70 69 80 76 80 ถ้าบริษัทจะให้เงินสมนาคุณดังกล่าวแก่พนักงานที่มียอดขายสม่ำเสมอมากที่สุด จงหาว่าพนักงานคนใดจะได้รับ 78 84 73
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉