วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ

1. จงแสดงการคำนวณเพื่อจัดหาโหลด ของบ้านพัก ในเขต กฟน. ซึ่งมีโหลดไฟฟ้าในบ้านดังนี้ ก. ขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ของวงจรย่อย ข. ขนาดสายวงจรย่อยที่ใช้ตาม มอก. 11-2553 ตามตาราง ค. ขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ของสายป้อน ง. ขนาดท่อร้อยสายป้อน จ. ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 2. ขนาดสายประธานแรงต่ำที่ต่อเข้าอาคาร โดยกำหนดให้ใช้สาย IEC 01 หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5) 1*36 w (T5) 1*18 w เต้ารับ เครื่องทำน้ำอุ่น 3700 w เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU ปั๊มน้ำ 200 w 12 ชุด 6 ชุด 20 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 1 ชุด
นุดช่วยด้วย ช่วยหน่อยงับ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?