ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยนุโหน่ยย🥺🥺

จากเหตุการณ์การเกิดกระแสประสาทดังต่อไปนี้ จงเรียงลำดับให้ถูกต้อง เหตุการณ์การเกิดกระแสประสาท A. Na+ Pump ปิด K+ Pump เปิด ส่งผลให้ K+ ผ่านออกนอกเซลล์ B. สิ่งเร้ามากระตุ้นจนถึง threshold C. Na-K Pump เปิดทำงาน ส่งผลให้ความต่างศักย์ภายใน และภายนอกเซลล์อยู่ที่ประมาณ D. K+ Pump ปิด และ Na-K Pump เปิดทํางาน ส่งผลทําให้ค่าศักย์ไฟฟ้ากลับมาที่ -70 mV E. K+ ยังคงออกภายนอกเซลล์เรื่อย ๆ ส่งผลให้ศักย์ไฟฟ้าเป็นลบมากกว่า -70 mV F. ความต่างศักย์เปลี่ยนเป็น +30 mV G. ความต่างศักย์ระหว่างภายใน และภายนอกเซลล์กลับมาเป็นลบ อีกครั้ง H. Na+ Pump เปิด (ไม่พร้อมใช้งาน) ส่งผลให้ Na+ เข้าสู่ภายในเซลล์ ลำดับการเกิด กิดก่อน (6) C => B => F => A C.…………...……....……. H....... 7. ลำดับเหตุการณ์ใด คือระยะ Resting stage 8. ลำดับเหตุการณ์ใดคือระยะ Undershoot 9. ลำดับเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้เกิดกระแสประสาทในระยะแรก => E =>.. D

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉