ชีววิทยา
มัธยมปลาย

นักเรียนจะใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างไรให้การแก้ปัญหาการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือนดังกล่าว

10.2 นักเรียนจะใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างไร ในการแก้ปัญหาการปลูก มะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือนดังกล่าวนี้
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉