ชีววิทยา
มัธยมปลาย

สอบถามวิชาชีวะ

แบบฝึกหัดเรื่องลักษณะทางพันธุกรรม คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ต่อไปนี้ 1. ลักษณะทางพันธุกรรม (genetic character) คือ 2. นักวิทยาศาสตร์ท่านใดเป็นคนค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 3. หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ จากพ่อแม่โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ไปยังลูกหลานอยู่เป็นคู่บน โครโมโซม เรียกว่า 4. ลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถปรากฏได้ทุกรุ่น เรียกว่า 5. เมนเดลเริ่มต้นศึกษาพันธุศาสตร์โดยใช้พืชชนิดใดในการทดลอง คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก พ่อ และแม่ ลักษณะที่เหมือนพ่อ.. ลักษณะที่เหมือนแม่ 2. ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้อย่างไร ?

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉