ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยทีค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

carte เขียนแผนผังการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวต่อไปนี้ พร้อมตอบคำถามให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดที่ 2.3 1. พ่อเป็นโรคตาบอดสี และแม่สายตาปกติแต่เป็นพาหะของโรคตาบอดสี 1.1 ลูกชายที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคตาบอดสีร้อยละเท่าใด 1.2 ลูกสาวที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคตาบอดสีร้อยละเท่าใด 1.3 ลูกสาวที่เกิดมามีโอกาสเป็นพาหะของโรคตาบอดสีร้อยละเท่าใด 2. พ่อมีเลือดหมู่ AB และแม่มีเลือดหมู่ B (เฮเทอโรไซกัส) 2.1 ลูกที่เกิดมามีหมู่เลือดอะไรบ้าง 2.2 ลูกมีโอกาสมีเลือดหมู่ B ร้อยละเท่าใด 2.3 ลูกที่มีหมู่เลือด B สามารถมีจีโนไทป์ได้กี่แบบ อะไรบ้าง
โรคทางพันธุกรรม
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉