วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยดูหน่อยคับว่าถูกมั้ย
ขอบคุณล่วงหน้าคับ💚

2. นำอักษรหน้าข้อความทางด้านขวามือ เติมลงหน้าประโยคทางด้านซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน 1) อากาศทั้งหมดที่ห่อหุ้มโลก 2) สิ่งมีชีวิตตามพื้นผิวโลก เช่น พืช และสัตว์ 3) ชั้นของโลกที่เรียกว่าเปลือกทวีปและเปลือกมหาสมุทร ป. ก. ธรณีภาค เปลือกโลกส่วนล่าง แก่นโลก ข. ซ 4) ชั้นของโลกที่มีสถานะเป็นของเหลวประกยบด้วยธาตุเหล็ก ค. ง. บรรยากาศ ชา และนิเกิล จ. แมนเทิล ข .5) หินไซมาซึ่งประกอบด้วยสารประกอบชิลิกาและแมกนีเซียม 6) ส่วนประกอบของโลกที่เป็น ดิน หิน แร่ ในสถานะของแข็ง 7) ชั้นของโลกที่มีความหนาแน่นมากที่สุด 8) เป็นของเหลวที่ปกคลุมผิวโลกถึง 3 ใน 4 ส่วน 9) ชั้นในสุดของโลกที่มีความหนาประมาณ 3,486 Km แก่นโลกชั้นนอก เปลือกโลกส่วนบน น. ก ช. ค เปลือกโลก ซ. ณ. ชีวภาค ญ. แก่นโลกชั้นใน ญ. 10) ชั้นของโลกที่อยู่ถัดจากเปลือกโลกหนาประมาณ 2,885 Km 0 อุทกภาค 66666666 แผ่นดินไหว (Earthq

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉