คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 ความน่าจะเป็น แบบทดสอบที่ 1 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลลัพธ์แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น คำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ จำนวนผลลัพธ์ของ จำนวน จำนวน ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ของ เหตุการณ์ที่สนใจ ผลลัพธ์ ทั้งหมดที่ อาจจะเกิดขึ้น ผลลัพธ์ของ ทั้งหมด ที่ เหตุการณ์ ที่สนใจ ข้อ การทดลองสุ่ม หารด้วย จำนวน เหตุการณ์ ที่สนใจ ผลลัพธ์ ทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้น อาจจะเกิดขึ้น การโยนเหรียญบาท 1 |เหรียญ จำนวน 2 ครั้ง 1.1) เหรียญขึ้นหน้าหัว ทั้งสองครั้ง | 1.2) เหรียญขึ้นหน้า 1. ต่างกัน การทอดลูกเต๋า 1 ลูก จำนวน 1 ครั้ง 2.1) หงายแต้ม 5 2.2) หงายแต้มเป็น จำนวนคู่ | 2.3) หงายแต้มเป็น จำนวนคี่ 2. 3. หยิบสลากหมายเลข 1 - 15 จากกล่องทีบ จำนวน 1 ใบ 3.1) หยิบได้สลากเป็น จำนวนคี่ 3.2) หยิบได้สลาก หมายเลข 0 3.3) หยิบได้สลากเป็น จำนวนเฉพาะ สุ่มหยิบลูกบอลจำนวน 1 ลูก จากกล่องที่ใส่ลูก บอลสีม่วง5ลูก สีชมพู 3 ลูกและสีขาว 4. 1 ลูก | 4.1) หยิบได้ลูกบอล สีม่วง 4.2) หยิบได้ลูกบอล สีขาว แบบทดสอบที่ 2 ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ | ||

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉