คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยอธิบายให้หนูหน่อยค่ะหนูไม่ค่อยเข้าใจ 🥺🥺🥺🙏🙏🙏

1. หาผลบวกของ 1 + 2 + 3 + 4 + …… + 250 (1+250) 250 2 = 251 x 183 = 31,375 2. หาผลบวกของ 81 + 82 + 83 + 84 + …… + 358 + 359 090 240 81+359) 240 (359-81)+1 2, Z 21 2 51,800 X 61380 3. หาผลบวกของ 1 + 3 + 5 + 7 + …… + 287 (287-1)+1 2 N 143 =(143)² Z = 20,49 X 20979736 5. หาผลบวกของ 2 + 4 + 6 + 8 + …… + 196 49 (196-2)+1 = 98 (196+2)+48 2 ตก 29,902 * 97702 7. หาผลบวกของ 1 + 4 + 9 + 16 + ……. + 169 ²+2²+3²+4²+13=(169+1) + 13 N Z Z 852 170x13 2, 1105819 (139+39)×51 4. หาผลบวกของ 39 + 41 + 43 + 45 + + 139 189-39)+1 51 = 2 2 69 = 178×51 2₁ = 3,450 4539 6. หาผลบวกของ 50 + 52 + 54 + 56 + …… + 230 (230-50) +1 = 91 = (50+230)×91 2 = = N 2 140 280×91 Z₁ 12600×12740 8. หาผลบวกของ 1 + 4 + 9 + 16 + + 841 ... 1²+2+3+4...29² = (841+1)*29 z Z 4212 342-29 21 1220988555 9. หาผลบวกของ 16 + 25 + 36 + 49 + ... + 625 | 10. หาผลบวกของ 49 + 64 + 81 + 100 + …… + 2025 2 2 2 4 ² + 5² + 6² + 7² + ... 25 z 25 = (625+16)×25 29 2 +25)-(1-4+5) (1² + 2 + 3 + 4 + 25 13 17 25x26-54-3×2×5 1621 2 15825 5511 1621 2 (2025+49)>45 2 22 2 7+8+9+10...+45 z 2 Z 46,665 31304
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉