คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อ 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 คณิตม.1 พอดีเรียนไม่เข้าใจ เลยทำโจทย์ไม่ได้

1. แบบฝึกหัด กําหนดให้ a = -1, b = −3, c = 1, x = 0, y = 2 จงหาค่าของ (-) (-3) 1.1 [(3a-2b+c) xc]+ 2 -((-3)-(-6)+1] 2 = = 4 ÷ 2 2 = . 1.2 ax + 2by -7xy]+(ab + y) 1.3 [a(x − y) +b(y-x)]+abc 1.4 [(ay-b)-a]+[(abx) - ab] 1.5 [(ax-b)-a]-[(abc)-ab]+[(3a-2a-bc) xa]+y
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉