ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ทำไม dna ในการสกัด dna ถึงละลายในน้ำกลั่นได้ดีกว่าในเอทานอลเหรอคะ

การสกัดดีเอ็นเอ พันธุกรรม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉