คำตอบ

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ เป็นการทำให้สิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมจะสูญพันธุ์ โดยตัวที่สามารถอยู่รอดก็จะขยายพันธุ์ไปสู่รุ่นถัดไป

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?