ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

พลีส😿

พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของทวีปยุโรป คำชี้แจง :ให้นักเรียนเรียงลำดับพัฒนการทางการเมืองการปกครองของยุโรปให้ถูกต้องโดยการลากข้อความไปวางในกรอบ ข้อความให้สัมพันธ์กัน เหตุการณ์ทางด้านการเมืองการปกครองของยุโรป นครรัฐเอเธนส์เป็นรัฐ สงครามโลกเกิดขึ้น 2 ครั้ง การล่มสลายของ ขุนนางมีอำนาจ ต้นแบบประชาธิปไตย สหภาพโซเวียด เทียบเท่ากษัตริย์ แบ่งขนชั้นในสังคม นครรัฐสปาร์ตาเป็นรัฐที่ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย สูงสุดในการปกครอง แนวคิดชาตินิยม อย่างชัดเจน เข้มงวดระเบียบวินัย การปกครองระบอบ กฎหมายสิบสองโต๊ะ การปกครองระบบฟิวดัล การแบ่งขัวอำนาจทาง ประชาธิปไตยเป็นที่นิยม การเมืองเป็นประชาธิปไตย และเผด็จการ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉