สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

วิชาสังคม

ขอด่วนๆนะคะ

คำถามชวนคิดประจำเรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1. จากสถานการณ์การระบาดของ COVMID-19 นักเรียนคิดว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือไม่อย่างไร 2. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นอยู่ที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ นักเรียนคิดว่าองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศองค์กรใด มีส่วนในการสนับสนุนและมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศของไทยให้ก ลายเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
สังคม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉