สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ยกตัวอย่างให้หน่อยค่ะ ข้อละ3ตัวอย่าง

ไม่การุณสัตว์ ไม่น่าสว์ 2. 3 ไม่แย่งของกของสื่น A ไม่กทก ไม่พุกทิจ ยยง 6 ไมเท์นาด้ว 10 11 12 13 15 16 6 1inch= 25,4๓
ยกตัวอย่างให้หน่อยค่ะ 3ข้อ พระพุทธศาสนา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉