ภาษาไทย
มัธยมต้น

บอกหน่อยค่ะ🥺🥲

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา แบบฝึกทักษะที่ 2.2 พินิจเนื้อหาและข้อคิดจากเรื่อง คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (เขียนโจทย์และคำตอบลงในสมุดวิชาภาษาไทยด้วยลายมือบรรจงครึ่งบรรทัด) สะธุสะจะขอไหว้ พระศรีไตรสรณา พ่อแม่แลครูบา ข้าเจ้าเอา ก ข แกไข้ในเท่านี้ เทวดาในราศี เข้ามาต่อ ก กามี ดีมิดีอย่าตรีชา 1. บทที่ยกมาเนื้อหากล่าวถึงสิ่งใด 2. หากนักเรียนเป็นพระไชยสุริยา นักเรียนจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างไร 3. นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ในเรื่องที่เป็นข้อคิดคติเตือนใจว่า "ไม่ควรปฏิบัติตาม" 4. ปัญหาใดในเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 5.จากเรื่องข้อคิดสำหรับประชาชนที่ควรจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คืออะไร 6.หากนักเรียนอยากเปลี่ยนตอนจบของเรื่อง จะเปลี่ยนหรือไม่เพราะอะไร 00 0 ๐๐00

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉