มัธยมต้น
𝐂𝐇𝐎𝐌𝐏𝐎𝐎

𝐂𝐇𝐎𝐌𝐏𝐎𝐎

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
FB:กาญจนรัต น์

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
23

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0