คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยเเยกตัวประกอบพหุนามให้หน่อยนะคะข้อ 4,6,8 ค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

2. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ 1) m(n + 3) + 5(n + 3) 2) (x + y)z - (x + y) 3) 4t(a + b) - S(a + b) 4) (4y + 3)y + 6(4y + 3) 5) a(b - 3c) + x(b - 3c) 6) ax + by + bx + ay 7) 5a - 10x + ab - 2bx 8) na + 3b + nb + 3a 9) Xy - st - xt + sy 10) n m + ทp - 8m - 8p 11) ab - cb - 6a + 6c 12) 2x - X + 14x - 7 13) a - 26 - 5a + 10ab 14) x - x^2 + y 2 - y
#คณิต #พหุนาม

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉