คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

โจทย์ประถมปลายค่ะ ใครรู้บ้าง งงกว่างง

7. แพรวนำกล่องลูกบาศก์เปิดฝาจำนวน 6 กล่อง มาเรียงต่อกันดังรูป แล้ว วางแผนพ่นสีสเปรย์ทั้งภายนอกและภายในกล่องที่สามารถมองเห็นได้ (นั่น คือไม่รวมหน้าภายนอกที่ติดกันและหน้าภายนอกที่เป็นก้นกล่อง) เมื่อ กำหนดให้ 1 หน้า คือหน้าใดหน้าหนึ่งของกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 แผ่น แพรวสามารถใช้วิธีการคิดได้หลายวิธีเพื่อหาจำนวนหน้าที่จะต้องพ่นส เปรย์ ยกเว้นข้อใด * คิดจากนับจำนวนหน้าที่จะต้องพ่นสเปรย์ จากผิวข้างภายนอกได้ 14 หน้า รวม O กับผิวข้างภายในได้ 24 หน้า และรวมกับฐานภายในอีก 6 หน้า O คิดจากกล่องแต่ละกล่องมีผิวภายในกับภายนอกรวมเป็น 10 หน้า แล้วคูณ จำนวนกล่องทั้งหมด 6 กล่อง คิดจากนับจำนวนหน้าที่จะต้องพ่นสเปรย์ จากกล่อง 4 กล่อง ที่ไม่ได้อยู่หัวแถว O กับท้ายแถวได้กล่องละ 7 หน้า รวมกับกล่อง 2 กล่อง ที่อยู่หัวแถวและท้ายแถว ได้กล่องละ 8 หน้า คิดจาก รวมจำนวนหน้าภายในและภายนอกทั้งหมดของทุกกล่อง แล้วหัก O จำนวนหน้าภายนอกที่ติดกัน 10 หน้า และหักจำนวนหน้าภายนอกที่เป็นก้น กล่องอีก 6 หน้า
คณิตศาสตร์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉