ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ข่วยอธิบายหน่อยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ💞🤲

4G 3ย 11:08 น. ล Iปี" เE2 KB/5 Vol 1 0.00 81% ใบงานที่1เรื่องวิ.. วิธีการทางประวัติศาสตร์ คำชี้แจง: ให้นักเรียนอธิบาย "วิธีการทางประวัติศาสตร์" ตามความเข้าใจของนักเรียน ประวัติศาสตร์คืออะไรและศึกษาได้อย่างไร จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นขั้นตอนที่ ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งวิธีการทางประวัติศาสร์มีทั้งหมด ชั้นตอน คำสั่ง: ให้นักเรียนโยงเส้นเรียงลำดับ 5 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้อง ะ 5 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอนที่ การตั้งประเด็นที่จะศึกษา ขั้นตอนที่ การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 2 ขั้นตอนที่ สืบค้นและรวบรวมข้อมูล 3 ขั้นตอนที่ การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 4 ขั้นตอนที่ การคัดเลือกและประเมินข้อมูล 5

คำตอบ

ประวัติศาสตร์คือ ลำดับเหตุการณ์ในอดีตที่ได้บันทึกไว้ ศึกษาจากร่องรอย หลักฐานทางประวัติศาสตร์
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นขั้นตอนที่ 5 มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน

1 ตั้งประเด็น; ตั้งประเด็นว่าจะศึกษาเรื่องอะไร
2 สืบค้น; จากหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและที่เป็นลายลักษณ์อักษร
3 วิเคราะห์; พิจารณาจากข้อมูลที่ได้มา
4 คัดเลือก; คัดเลือกและประเมินความเกี่ยวข้องกัน
5 เรียบเรียง; เรียบเรียงเพื่อนำเสนอข้อมูล

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!