อาเซียนศึกษา
มัธยมต้น

ในฐานะที่นักเรียนเป็นประชาชนอาเซียนนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในปฏิญญาอาเซียน?

คำตอบ

ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร

iiiiiiii

ขอบคุณนะคะ🙏

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉