อาเซียนศึกษา
มัธยมต้น

ในฐานะที่นักเรียนเป็นประชาชนอาเซียนนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในปฏิญญาอาเซียน?

คำตอบ

ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร

iiiiiiii

ขอบคุณนะคะ🙏

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!