ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยตั้งสมมติฐานหน่อยค่ะอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆ
(ชีววิทยาม.4)

วิธีการทำกิจกรรม ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้ กียม นักเรียนสองคนคันนำสับปะรดจากสับปะรด 2 ลูก อยู่คนละขวดแล้วนำไปเก็บไว้ เมื่อนำน้ำสับปะรดที่เก็บไว้มาเพื่อจะดื่มพบว่าน้ำสับปะรด ขวดหนึ่งมีฟองอากาศเกิดขึ้นมากกว่าอีกขวดหนึ่ง และเมื่อเปิดฝาขวดน้ำสับปะรดทั้ง 2 ขวด และดมกลิ่นพบว่าขวดที่มีฟองอากาศมากจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์มากกว่าอีกขวดหนึ่ง ใส่ขวดแยกกันซึ่งมีน้ำเชื่อมบรรจุ รียบ่อยๆ แกตเชื้อรา าข้อเท็จจ์ นักเรียนทั้งสองสงสัยว่า เพราะเหตุใดในน้ำสับปะรดจึงมีฟองอากาศเกิดขึ้น เกิดกลิ่น แอลกอฮอล์ได้อย่างไร ฟองอากาศที่เกิดขึ้นเป็นฟองของแก๊สอะไร และเพราะเหตุใด ทั้งสองขวดจึงมีปริมาณฟองอากาศแตกต่างกัน าคำตอบ สมมติฐาน แหาข้อมู จากการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมพบว่า ฟองอากาศที่เกิดขึ้นในขวดน้ำสับปะรด เป็นฟอง ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากกระบวนการสลายน้ำตาลในน้ำสับปะรดของยีสต์ ผสามาร
บ กิจกรรม 1.6 การตั้งสมมติฐาน จุดประสงค์ ใน ตั้งสมมติฐานจากปัญหาที่ตั้งขึ้นมา ส่ะ วิธีการทำกิจกรรม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งปัญหาจากกิจกรรม 1.5 และตั้งสมมติฐาน โดยใช้คำว่า ถ้า ... บ ะ เดงนั้น. . ? สมมติฐานมีความสำคัญในการแก้ข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์อย่างไร
สมมติฐาน

คำตอบ

ถ้า ในน้ำสับประรดมีฟองอากาศเกิดขึ้นและเกิดกลิ่น แอลกอฮอล์ ดังนั้นในน้ำสับประรดมียีสต์ช่วยสลายน้ำตาลในสับประรด ทำให้เกิดแก๊ส Co2 และ แอลกอฮอล์

ตั้งสมมติฐาน
แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!