คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อ 5.2-5.4 ทำยังไงหรอคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ🙏🙏

ในเกณฑ์ขางย 2 นักเรียนห้องนีได้เกรดโดมากทีสุด 3) นักเรียนที่ได้ตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละเท่าใดของจ์ (ส ฯ มจ/ « - ๕ 4 @ ร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่งมีนโยบายการรับประกัความพึงพอใจ ง โดย: งคืนสินค้า ที่ยังไมได้ใช้งานภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้วับสินค้า เพื่อรับเงินค ข้อมูล ต, ว ม ก จํานวนสินค้า (ชิน) ที่ลูกค้าส่งคืนในแต่ละวัน ในระยะเวลา 30 วัน แสดงไว ซี 9 5 6 5 8 2 ร 4 0 42 ร (36 4 3 7 1) จงเขียนตารางความถี่ของข้อมูลชุดนี้พร้อมทั้งแสดงขอบล่างและขอบบนของแต่ละชั้น โดยกําหนดให้จํานวนอันตรภาคชั้นเท่ากับ 5 ชั้น ค่าเริ่มต้นเท่ากับ 0 ชิ้น และค่าสุดท้าย เท่ากับ 25 ชิ้น

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!