เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย

48

1802

0

ข้อมูล

DEEP PEAN

DEEP PEAN

มัธยมปลาย 3

-การนับศักราช
-ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์
-วิธีการทางประวัติศาสตร์
<<ไม่เข้าใจหรืออ่านไม่ออกตรงไหนถามได้นะงับ>>
studygram : deeppean

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News