เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์ เรื่องพันธุกรรม

24

390

0

ข้อมูล

kaykai

kaykai

มัธยมต้น 3

วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง พันธุกรรม
ความเเปรผันทางพันธุกรรม
โครโมโซม
ยีน
การเเบ่งเซลล์
dna
โรงทางพันธุกรรม
โครโมโซมเพศ
โครโมโซมร่างกาย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้