วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

9. คำถามทบทวน ลักษณะทางกายภาพของคลื่น • สันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใด คำตอบ • คลื่นที่เกิดขึ้นมีแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเป็นเท่าใด คำตอบ 10. แอมพลิจูดของคลื่น จะขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้ในการรบกวนตัวกลาง - ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานน้อย คลื่นจะมี - และ ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานมาก คลื่นจะมี 11. เพราะเหตุใดคลื่นสึนามิที่มีแอมพลิจูดสูง จึงสามารถทำความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินริมชายฝั่งทะเลได้มาก คําตอบ 12. ความถี่คลื่น (1) คือ จำนวนรอบที่ตัวกลาง มีหน่วยเป็น - ความถี่น้อย ลูกคลื่นน้อย คลื่นมีความถี่ - ความถี่มาก ลูกคลื่นมาก คลื่นมีความถี่ 13. นักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าของน้ำที่จุด A แล้วสังเกตพบว่าเกิดคลื่น . เคลื่อนที่จากจุด A ไป B และพบว่าเม็ดโฟมที่อยู่บน ผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้น ลงในแนวดิ่ง ดังภาพ คำตอบ คลื่นสปริงนี้มีความเป็น หรือ ภาพตัดขวางผิวหน้าของน้ำ โจทย์ถามว่า ถ้าพบว่า ในเวลา 5 วินาที เม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ 8 รอบพอดี คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด คำตอบ คลื่นน้ำที่มีความเป็น 14. โจทย์ถามว่า ถ้านักเรียนสะบัดสปริงอย่างต่อเนื่องให้เกิดคลื่นตามขวาง เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที สังเกตคลื่นในสปริงที่เกิดขึ้นได้เป็นดังภาพ คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด เรื่องที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 15. ลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาวคลื่น ความยาวคลื่น.. ตอบ ในการเคลื่อนที่ ระยะในแนวดิ่ง (cm) - เป็นคลื่นที่.. - จะอาศัยการเหนี่ยวนำ - เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว ๆ - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า 16. แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ 17. การใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 18. การเกิดโทษต่อมนุษย์จากการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 19. คำถามทบทวน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - ความถี่ ความยาวคลื่น และพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตอบ แต่จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว เสียงที่ได้ยินจากเครื่องรับวิทยุเป็นคลื่นกลหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะเหตุใด B ระยะในแนวระดับ (cm) เพื่อส่งผ่านพลังงานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในตัวกลางอื่น CoXXI
LE ML ชื่อ-สกุล... 18. ถ้าเราสังเกตดวงจันทร์บนท้องฟ้า จะพบว่าดวงจันทร์ปรากฏทางด้านทิศตะวันออกช้าไปวันละประมาณ 19. ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 22. เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้น เพื่อ กล้องโทรทรรศน์ ช่วย 23. กล้องโทรทรรศน์มี 1) 2) ซึ่งดวงจันทร์คือปัจจัยสำคัญ เนื่องจากดวงจันทร์อยู่ เรียกแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์นี้ว่า 20. เมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง ฝั่งที่หันหน้าเข้าหาดวงจันทร์ก็จะถูกอิทธิพลแรงดึงดูดจากดวงจันทร์ ทำให้น้ำในมหาสมุทรไหลเข้ามา รวมถึงด้านตรงข้ามบนโลกที่อยู่ไกลจากดวงจันทร์ เคลื่อนที่ช้ากว่าพื้นดิน รวมกันในบริเวณนั้น เรียกว่า... ทำให้เกิดช่องว่างที่น้ำข้างเคียงไหลรวมกัน และบริเวณกึ่งกลางระหว่างน้ำขึ้นทั้งสอง เรียกว่า 21. วันแรม 15 ค่ำและขึ้น 15 ค่ำ ตำแหน่งของดวงจันทร์จะโคจรอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ จึงเป็นวันที่ระดับน้ำจะ ซึ่งระดับน้ำจะสูงขึ้นมากกว่าปกติ เรียกว่า ส่วนประมาณวันแรม 8 ค่ำและขึ้น 8 ค่ำ ตำแหน่งของดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ จึงเป็นวันที่ระดับน้ำจะ ซึ่งระดับน้ำจะสูงขึ้นน้อยกว่าปกติ เรียกว่า ชั้น ม.3/ เลขที่ 24. กล้องโทรทรรศน์อวกาศ ซึ่งจัดเป็นดาวเทียมที่ให้ประโยชน์ด้าน 25. กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เป็นเครื่องมือสำหรับ 26. จรวด พัฒนาขึ้นสำหรับ 27. ยานอวกาศ เป็นยานพาหนะที่นำ 28. สถานีอวกาศสร้างขึ้น เพื่อใช้กับงานเกี่ยวกับ 29. ดาวเทียม ถูกส่งขึ้นไปจากโลก โดย ประเภท แบ่งโดยใช้หลักการรวมแสงเมื่อผ่านอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เป็นเกณฑ์ ได้แก่ ใช้หลักการ.. ใช้หลักการ.. ซึ่งเป็นผลมาจาก เช่นนี้ทุกวัน u เช่น กล้องโทรทรรศน์ จรวดจะต้องมีอัตราเร็วมากพอค่าหนึ่ง จนแรงโน้มถ่วงของโลก หรือองค์การ รวมไปถึงเห็นรายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ชื่อว่า... และโครงการ.. 32. โครงการสํารวจดาวอังคาร ได้มีการส่งยานอวกาศ ได้แก่ 1) 2) 3) 33. โครงการสํารวจดวงอาทิตย์ ได้มีการส่งยานอวกาศ ได้แก่ 1) 29.1 ดาวเทียมสื่อสาร เพื่อ 29.2 ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก เพื่อ 29.3 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เพื่อ 29.4 ดาวเทียมนำร่อง เพื่อ 30. โครงการสำรวจอวกาศ ส่วนใหญ่จะมาจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่รู้จักกัน ในนาม 31. โครงการสำรวจดวงจันทร์ มีจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2500 สหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศ โดยมีโครงการสำคัญได้แก่ โครงการ 1 6 1)
คลื่นกล

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉