เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พันธุกรรม ม.3

23

229

0

ข้อมูล

txhit

txhit

ถ้าเค้าเขียนผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะ🙏🥑

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้