เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กลางภาคม.3 รัฐกับเศรษ​ฐกิจ

46

732

0

ข้อมูล

Ployxaii.study

Ployxaii.study

รัฐบาล​กับการพัฒนา​ประเทศ
+ สหกรณ์​ข้อควรจำ!
เงินเฟ้อเงินฝืด
การแก้ปัญหาของรัฐบาลและนโยบายต่างๆ

คำย่อ : ธ. =ธนาคาร
ปรม. = ปริมาณ
ปชช. = ประชาชน
ปชก. = ประชากร
ปท. = ประเทศ
ตปท. = ต่างประเทศ
etc = และอื่นๆ
Ex = ตัวอย่าง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้