เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐกิจพอเพียง ม.2

3

132

0

ข้อมูล

Phorfai Gajaree

Phorfai Gajaree

สมุดนี้เป็น lecture จริงนะค่ะ
เขียนผิดตรงไหน ขอโทษด้วยนะค่ะ
บางตัวอาจจะอ่านไม่ออก ขอโทษด้วยนะค่ะ เพราะรีบมากกกก จดตอนใกล้สอบ
ม.2 เทอม 2 ปลายภาค

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้